AS - PERSONALVERMITTLUNG
Ihr Weg zum neuen Job

За фирми

Имате нужда от подходящ за длъжността и мотивиран персонал? Ние сме Вашият партньор в търсенето!

Ние осъществяваме структуриран подбор, съобразен с Вашите очаквания и изисквания за квалификация и лични качества на кандидатите. 

Нашите клиенти са предприятия и учреждения, които търсят квалифицирана работна ръка от цяла Европа.

Основна цел в работата ни е да осъществим успешната комуникация между работодател и кандидат.

Благодарение на опита ни на европейския пазар на труда, можем да осъществим максимално удовлетворяваща и двете страни комуникация и медиация между работодател и кандидат!